Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Cztery Pliszki

34-222 Zawoja, Hujdowa 296


 1. Usługa świadczona przez Ośrodek polega na przekazaniu w użytkowanie domku wypoczynkowego, kompletu kluczy do domku oraz informacji o wyposażeniu domku wraz z przedstawieniem stanu technicznego i wyposażenia domku.

 2. Doba hotelowa w Ośrodku rozpoczyna się o godzinie 12:00, a kończy o godzinie 12:00 dnia kolejnego.

 3. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.

 4. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku powinny być zgłoszone personelowi Ośrodka.

 5. Na terenie ośrodka zabrania się:

  1. zakłócania spokoju i wypoczynku innych osób przebywających na terenie ośrodka

  2. organizowania zabaw tj. wieczorów panieńskich/kawalerskich, imprez integracyjnych lub innych podobnych

  3. rozpalania ognisk, grilla, korzystania z butli gazowych, itp. w miejscach innych niż wyznaczone do tego na terenie Ośrodka

  4. korzystanie z wyposażenia Ośrodków i domków w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem

 6. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności zakłócające spokój innych osób mogą być usunięte z Ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych kosztów i wszelkich odszkodowań.

 7. Ośrodek zastrzega prawo odmowy zakwaterowania wobec osób będących pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, itp., a także zachowujących się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

 8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty.

 9. Na terenie ośrodka możliwe zezwala się na pobyt zwierząt (psów, kotów). Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania po zwierzęciu, pilnowania zwierzęcia.

 10. Właściciele zwierząt ponoszą wszelką i pełną odpowiedzialność w tym odszkodowawczą oraz materialną za nie.

 11. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie ośrodka jedynie pod opieką rodziców lub swoich opiekunów prawnych.

 12. Uszkodzenie lub zagubienie mienia ośrodka, stanowiącego wyposażenie ośrodka lub domku wiąże się z obowiązkiem pokrycia strat przez wynajmującego.

 13. Korzystanie z ośrodka jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.